Valt er wat te vieren?
Moet er gewerkt worden aan het groepsgevoel?
Zijn creativiteit en beweging geremd?

Doe een WORKSHOP
Informatie: info@hannasamson.nl / 0703648393

Workshop bewegingsimprovisatie!
>> warming-up
>> voorbereidende oefeningen
>> werken aan een opdracht
>> uitvoeren

Combinatie dans- en klei-workshop
>> “aan den lijve” voelen
>> uitdrukken in klei

Workshop theaterpresentatie (voor zangers / koren / acteurs)

>> zie mij stáán
>> daar loop ík
>> zíe en voél mij zingen / bewegen, in majeur en mineur
>> applaus! / succes!